NOVA MODALITAT DE CURSOS (Cursos en obert – OpenUFASU)

mente abiertaLa Unitat de Formació del PAS- Servei de Recursos Humans ofereix a tots els treballadors PAS i PI d'aquesta universitat una oferta de cursos online actius al llarg del temps (formació en obert). L'oferta estarà composta per cursos de diferents àrees que han sigut oferits en els nostres diferents Planes de formació.

Les característiques d'aquests cursos difereixen dels oferits en el Pla de formació anual en què no serà necessària la preinscripció en els mateixos, ni es realitzarà posteriorment selecció de participants. Estan pensats perquè es pot accedir a ells en el moment que més convinga, a aquelles unitats que més interessen i sense necessitat de tutorització. Aquests cursos no permetran obtenció de certificat una vegada finalitzat, però la Unitat de Formació pot convocar proves de certificació d'aquestes matèries. Els interessats a rebre aquesta formació hauran d'accedir a PoliformaT i en l'opció OPENUFASU subscriure's a aquells que li siguen d'interès.