Currently browsing tag

pruebas de certificación de conocimientos

Proves de certificació de coneixements

Com hem anat avançant en les convocatòries de formació semestrals, la Unitat de formació ofereix la possibilitat de certificar coneixements a través d’un Pla d’Autoformació i la convocatòria de les corresponents Proves de certificació de coneixements. Aquest Pla es compon de les següents activitats MOOCs: A. Cercar en internet B. …