Currently browsing

March 2024

Gestiona de la informació amb Microsoft List

Dins de la suite de Microsoft O365 existeixen nombroses eines que permeten generar, organitzar i compartir informació. Una d’elles és Microsoft List, una eina enfocada a millorar l’ús de fulls de càlcul compartits, afegint major versatilitat en la creació de camps, i integrant fluxos automatitzats a través de Power automat. Si vols saber …