Accés als videos de la Jornada de la LOSU

Us informem que en l'Espai Personal d'Aprenentatge (EPA) podeu trobar els vídeos de les excel·lents ponències que gaudim el passat 3 de novembre en la Jornada Interuniversitària UNA VISIÓ AMB PERSPECTIVA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2023, DE 22 DE MARÇ, DEL SISTEMA UNIVERSITARI. Per a accedir al EPA pots punxar en el Menú de l'esquerra del Portal de formació: Oferta-UFASU o accedir directament des del següent enllaç: https://aplicat.upv.es/vadell-app/autoformacion/actividad.xhtml?id=6865&p_idioma=v