¿Què es la UFASU?

La Unitat de Formació (UFASU) és una unitat pertanyent al Servei de Recursos Humans de la Universitat Politècnica de València, que posa a la disposició del personal d'administració i serveis i personal de investigació una sèrie de propostes i possibilitats formatives que els permeten actualitzar els seus coneixements i capacitats professionals fent-los més competents en l'acompliment del seu treball i afavorint l'adaptació als canvis que experimenta la universitat i la societat actual.

Per a açò oferim diferents vies de formació, d'una banda el Pla de Formació biennal que permet formar-se en aquelles matèries transversals a qualsevol perfil professional. D'altra banda disposem de les Ajudes a la formació dirigides a aquells perfils que no troben en el nostre Pla formatiu opcions de formació específiques per al seu lloc. Es tracta d'ajudes que financen els costos d'inscripció en activitats formatives externes a la UFASU. I finalment el finançament de la formació d'Idiomes estrangers dirigit a tots els emprats PAS i de recerca organitzada pel Centre de Llengües de la UPV. 742220C

Actualment s'ha incorporat una nova via per a l'autoformació. Es tracta d'una sèrie d'activitats de formació online no tutoritzades que es troben actives i a la disposició de qualsevol interessat en la Plataforma de formació de la UPV (PoliformaT) sota el nom de OpenUFASU.

La Unitat de Formació, juntament amb altres serveis de la UPV (CFP, SPNL, CDL i HISSE), posa a la disposició dels seus usuaris un Portal de Formació que permet disposar i gestionar de tota la informació referent a la seua formació no reglada. El nostre equip de treball està compost per: