Oferta de formació #JOEMQUEDEACASA

En la Unitat de formació-Servei de RRHH estem convençudes que, davant els reptes extraodinaris que ens planteja aquesta nova circumstància amb la …

La UFASU comunica

Activitats presencials temporalment suspeses. L’atenció als usuaris i usuaries es farà mitjançant el correu electrònic formacion@upv.es