Proves de certificació de coneixements

Com hem anat avançant en les convocatòries de formació semestrals, la Unitat de formació ofereix la possibilitat de certificar coneixements a través d'un Pla d'Autoformació i la convocatòria de les corresponents Proves de certificació de coneixements. Aquest Pla es compon de les següents activitats MOOCs:
A. Cercar en internet
B. Introducció a la gestió de projectes
C. Tècniques quantitatives i qualitatives per a la recerca
D. Dissenyar presentacions eficaces amb Power Point
E. Excel I: Fonaments i eines
F. Excel II: Gestió de dades
G. Excel III: Importació i anàlisi de dades

Per a matricular-se en aquesta oferta, l'interessat haurà d'accedir entre avui dia 12 i fins al pròxim 26 de novembre (tots dos inclusivament) a Oferta formativa-UFASU a través del Portal de formació contínua i permanent i seleccionar aquelles proves en les quals estiga interessat a participar.

Qualsevol dubte o aclariment poden posar-se en contacte amb la Unitat de formació (extensió 78914-79878 o formacion@upv.es)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

*