Curs “Sensibilització per a la igualtat efectiva de dones i homes. I Pla d’Igualtat UPV”

1166410_94487462El Servei de Recursos Humans-Unitat de Formació del PAS juntament amb la Unitat d'Igualtat de la UPV oferim una activitat de formació online "Sensibilització per a la igualtat efectiva de dones i homes. I Pla d'Igualtat UPV" amb l'objectiu, entre uns altres, d'afavorir el coneixement bàsic en matèria d'Igualtat, visibilitzar aquelles fissures que romanen en la nostra rutina diària mantenint el desequilibri entre dones i homes, identificar els canvis actitudinals a nivell personal i donar a conèixer l'eina principal que propicie la realització efectiva de la Igualtat en el context organitzatiu: Pla d'Igualtat.

Es tracta d'un curs de 20 hores de durada, les quals, tal com es va aprovar en l'adaptació del Pla Concilia a principis d'any, s'entendrà com a treball efectiu.

La preinscripció al curs la podràs realitzar des del Portal de formació en el menú "Oferta formativa-UFASU" des d'avui dia 14 d'octubre i fins al pròxim 20 d'octubre, i la impartició estarà compresa entre el 22 d'octubre i el 22 de novembre.