No hi ha activitats formatives que s’ajusten al teu perfil?

Si en l'oferta formativa de la UFASU no trobes formació per a millorar en el teu lloc de treball, la Unitat de formació finança les activitats formatives externes per al personal d'administració i serveis i el personal de recerca, definitiu de la UPV. Per a sol·licitar el finançament hauràs d'accedir al Portal de formació -> Ajudes i llicències, i seguir les instruccions que allí s'indiquen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

*