Més de 100 certificats de coneixements obtinguts mitjançant MOOCs

El passat mes de desembre s'han dut a terme diverses proves de certificació de coneixements per al PAS i el PI de la UPV. Aquesta iniciativa, duta a terme amb la col·laboració de l'Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions (ASIC), està basada en la utilització dels continguts formatius generats per professors de la UPV, i que la Universitat publica en les seues plataformes UPVx i en el canal UPValenciaX de edX. Aquestes plataformes de cursos oberts en línia, i que tenen un seguiment massiu (d'ací l'acrònim MOOC), serveixen per tant per a facilitar l'accés a una formació de qualitat, i resulta molt còmoda de compaginar tant amb l'horari laboral com personal dels treballadors de la UPV, millorant per tant les opcions de progrés professional. Els cursos contemplats en aquesta edició han sigut:
  • CERCAR EN INTERNET
  • TÈCNIQUES QUALITATIVES I QUANTITATIVES
  • INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ PROJECTES
  • GESTIÓ PARTICIPATIVA
  • COM GESTIONAR LES MEUES COMPETÈNCIES
  • LIDERATGE PER A COMANDAMENTS INTERMEDIS
  • PRESENTACIONS IMPACTANTS AMB POWERPOINT
  • EXCEL
  • EXCEL 2
  Els 122 certificats obtinguts corresponen a un total de 2.641 hores de formació del personal de la UPV. Des de la UFASU animem a tots els treballadors de la UPV a explorar aquestes interessants fonts de formació, que s'aniran recordant en les convocatòries semestrals de l'oferta de cursos de la Unitat. Més informació sobre els MOOCs: http://asic.blogs.upv.es/ https://www.upvx.es/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

*