Com sol·licitar la teua adscripció al teletreball?

El 27 de juliol, la Comissió Econòmica i de Recursos Humans del Consell de Govern va aprovar els programes de teletreball que pots trobar en aquest enllaç: http://www.upv.es/entidades/SRH/pas/1226212normalc.html Si eres personal d'administració i serveis i la unitat a la qual pertanys està entre les que tenen un programa de teletreball aprovat, pots sol·licitar la teua adscripció a partir de l'1 de setembre. Si eres personal d'investigació, pots sol·licitar la teua adscripció a partir de l'1 de setembre, que haurà de ser aprovada pel teu director o directora de projecte investigació i pel teu director o directora de l'estructura d'investigació a la qual pertanys. Per a saber com fer aquesta sol·licitud pots accedir a l'Espai Personal d'Aprenentatge (EPA) on consultar uns vídeos explicatius específics per a cada perfil. https://aplicat.upv.es/vadell-app/autoformacion/actividad.xhtml?id=6684