Transparència i bon govern

Des del Servei de Processos Electrònics i Transparència s'ha organitzat l'activitat formativa Transparència i bon govern en modalitat en línia asíncrona. 

La formació està dirigida a tot el personal de la UPV i té com a objectiu principal conéixer els aspectes fonamentals sobre transparència en les administracions públiques, així com les obligacions que la Universitat Politècnica de València ha de complir sobre aquest tema. 

La duració màxima prevista per a la seua realització és de 20 hores. Aquestes hores de formació es realitzaran fora de la jornada laboral, però computaran com a hores de treball efectiu (segons el Pla Concilia vigent punt 4.16.1.2) 

L'activitat, per a aquest any 2021, estarà activa des del 19 d’abril fins al pròxim 27 de juny

Si estas interessada o interessat en realitzar aquesta activitatpots inscribir-te des d’avui i fins el proper 28 de març.