Curs “Cooperació, Responsabilitat Social i Voluntariat: un enfocament formativu”

Des de la Unitat de formació del PAS- Servei de Recursos Humans volem informar-vos que el Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació, a través del Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD), ofereix el curs “Cooperació, Responsabilitat Social i Voluntariat: un enfocament formatiu” dirigit a tota la comunitat universitària. Curs que, sens dubte, aporta una perspectiva social al nostre quefer diari. L'activitat té un cost de matrícula de 45€ (mòdul bàsic) Per a més informació seguir el següent enllaç: https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/cooperacion--responsabilidad-social-y-voluntariado--un-enfoque-formativo--bloque-comun_idiomaes-menuupvtrue-cid39577.html